• DSCN4418NL_.png
  • DSCN4418NR.png
  • DSCN4425NL.png
  • DSCN4425NR.png
  • DSCN4431N.png
  • DSCN4436ZR.png
  • DSCN4440ZL.png
  • DSCN4440ZR.png
  • DSCN4448Z.png
  • DSCN4449ZL.png

HISTORIE

De ATV Koedijk bestaat sinds 1972.

In het begin van de zeventiger jaren werd het vaarpoldergebied Geestmerambacht verkaveld en opnieuw ingedeeld in grote percelen.
Voor de boeren en tuinders betekende dit schaalvergroting en omschakeling naar gemechaniseerde bedrijfsvoering. Ook de gemeente Alkmaar legde een claim op een deel van het gebied vanwege gebrek aan bouwruimte in de eigen gemeente en aldus werd Koedijk in 1972 geannexeerd en verloor zijn zelfstandigheid. Veel kleine boeren en tuinders in het gebied hebben hun bedrijfje beëindigd in die jaren.
In de toenmalige gemeente Koedijk waren er voor 1972 al veel particulieren actief op het gebied van tuinieren, men huurde een stukje grond in de polder en ging er zijn eigen gang.
De tijd was intussen wel rijp voor een vereniging en deze is in 1972 opgericht. Het ledenbestand was in de beginjaren voornamelijk van het dorp zelf, een mengelmoes van ex beroepstuinders, doorgewinterde hobbytuinders en "import" uit de nieuwbouw.
Een van de zeven oorspronkelijke bruggen van het daalmeerpadHet eerste tuincomplex van de vereniging was gelegen aan het daalmeerpad, de karakteristieke fiets en wandel verbinding tussen Koedijk en Sint Pancras, met zijn al even karakteristieke 7 hoge bruggen over de sloten. Het gebied de Daalmeer is uiteindelijk opgeofferd aan woningbouw en op de plaats van het daalmeerpad is een nieuw "daalmeerpad" gekomen, breder en aangepast aan de huidige eisen waardoor de karakteristieke bruggen zijn verdwenen.

Sinds 1982 beheert de vereniging 2 tuincomplexen. Een complex is gelegen in het noordelijk gedeelte van Koedijk op de hoek van de Achtergraft en de Nauertogt en het andere complex ligt in de groenstrook tussen Alkmaar en Koedijk aan de Gaffelstraat.
Heden ten dage wordt het ledental aan de Gaffelstraat gedomineerd door bewoners van de nieuwe wijken in Alkmaar noord; de Horn, de Mare, 't Rak, Daalmeer. Aan de Achtergraft zijn dit voornamelijk inwoners van het dorp Koedijk en de aangrenzende bebouwing.

 

 

Wilt u een tuin huren op dan kunt u hier u hieronder een aanvraag formulier downloaden.
Wachtlijsten: Gaffelstraat 20 personen, Achtergraft 2 personen

pdflogo Aanvraag Tuinhuur

Tip: Gebruik de "Invullen en ondertekenen" optie in Adobe Acrobat om het formulier in te vullen.